Finanse osobiste

Jak wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny?

single-image

Dzięki różnorodnej ofercie dostępnych w Polsce funduszy inwestycyjnych każdy inwestor ma szansę znaleźć produkt, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom i potrzebom.

Pod koniec czerwca 2020 r. w Polsce funkcjonowało 780 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 64 towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynosiła wówczas 298,8 mld zł.

By wybrać odpowiednią dla siebie ofertę inwestor powinien skupić się na jednej, konkretnej kategorii produktów TFI: akcyjnych, mieszanych, dłużnych lub rynku pieniężnego. Równie ważne jest to, by określić czas trwania inwestycji i jej cel. Starajmy się również realnie określić naszą wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych. Równie ważny jest styl inwestycyjny – pod tym pojęciem kryje się m.in. tolerancja do ryzyka, a także oczekiwania co do wielkości potencjalnego zysku.

Dzięki wysokim stopom zwrotu niektórych funduszy inwestycyjnych możemy zyskać nawet 20 i więcej procent w ciągu roku. Ale uwaga – osoby, które nie czują się na tyle pewnie, by inwestować w agresywny sposób, radzimy zdecydować się na bezpieczne fundusze rynku pieniężnego i fundusze dłużne. Te pierwsze inwestują aktywa w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, pieniężne i korporacyjne, a te drugie lokują środki w obligacjach skarbowych, korporacyjnych i komunalnych.

Fundusze bezpieczne to propozycja dla inwestorów, którzy nie lubią ryzykować, znajdujących się w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, a także posiadających niskie lub zerowe doświadczenie inwestycyjne. Osoby, którym zależy na dużym zysku, ale nie lubią ryzyka, powinny zainteresować się funduszami mieszanymi.

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, inwestując w fundusze, powinniśmy przede wszystkim właściwie określić towarzyszące nam cele. Może być to zarówno zabezpieczenie kapitału przed inflacją, odkładanie środków z myślą o emeryturze, jak również utworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że zawsze istnieje pewne ryzyko. Może się bowiem okazać, że w ciągu roku wybrany przez nas fundusz przyniesie nieznaczną stratę, podczas gdy w tym samym czasie inny fundusz wytworzy duży zysk.

Oczywiście wiele zależy od tego, jaką liczbę posiadanych środków możemy – i chcemy zaryzykować. Powinniśmy równiez określić przybliżony termin realizacji określonego celu inwestycyjnego. Jeżeli zdecydowaliśmy się na bezpieczne fundusze inwestycyjne, możemy oczekiwać, że zysk z nich osiągniemy po 1-2 latach. Z kolei fundusze mieszane sprawdzają się jako inwestycja średnioterminowa (3-5 lat). Jeżeli zaś możemy sobie pozwolić na to, by termin na osiągnięcie celu inwestycyjnego wynosił 6, 7 i więcej lat, warto jest zdecydować się na fundusze akcyjne.

Po wybraniu dla siebie odpowiedniego rodzaju funduszu nie pozostaje nam już nic innego jak wybranie konkretnego produktu.

Zostaw komentarz

Email nie zostanie opublikowany.

Warto przeczytać